{ BEAUTY }
08 Aug 2017
我要做灰姑娘!Cinderella 夢幻玻璃鞋香水

細個有邊個唔想有個王子會拎住隻玻璃鞋嚟接自己返城堡~不過現實中做唔到灰姑娘啫,能夠收藏返一兩樣公主周邊美妝都好啊!

今日要介紹嘅就係呢款Cinderella玻璃鞋香水,係咪好夢幻呢~小編們都睇到「嘩嘩」聲!

不過究竟玻璃鞋係咩味呢~香水前調用咗橙花、覆盆子同柑橘,而中調就用咗茉莉花,後調就係雲尼拿同檀香等嘅味道,就係一種香香甜甜嘅香氣,仲好持久添!

一支Cinderella玻璃鞋香水售價就係美金$38.9,就算用晒都唔捨我掉個樽啊!

Source:boxlunch

YOU MAY ALSO LIKE
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION