{ Blogazine }
PROFILE

MagicSiuyee - 愛護膚化妝, 愛食愛玩, 愛鬆弛熊, 愛與喜歡明星集郵, 愛韓國旅行的其中一員~


總查看: 720,970
4 FANS
More

召喚榴槤愛好者 - Duria® 貓山王榴槤冰皮月餅歸來喔~~~


查看: 531|評論:

2020-9-18 09:41

摘要: 中秋節就快到喇,老公一家人全是榴槤控,知道老公想食「果中之王」榴槤冰皮月餅,見到相已經吸引我既目光,所以我就準備買返屋企俾佢地品嚐下啦~Duria® 榴槤冰皮月餅系列全部馬來西亞原裝進口,從馬來西亞榴槤果園 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION