{ Blogazine }
PROFILE

MagicSiuyee - 愛護膚化妝, 愛食愛玩, 愛鬆弛熊, 愛與喜歡明星集郵, 愛韓國旅行的其中一員~


總查看: 745,237
4 FANS
More

拖地好幫手 - DiamondPro 魔法水地拖


查看: 137|評論:

2020-12-21 18:21

摘要: 做左人亞媽同老婆,掃地洗碗我都會做,唯一最唔想做就係拖地,拖地個頭洗多幾次就積聚左好多灰塵同埋細菌,諗起都怕怕,朋友知我既煩惱,就介紹我買 DiamondPro 魔法水地拖~DiamondPro 魔法水地拖雙桶合一,慳位設計 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION