{ Blogazine }
PROFILE

MagicSiuyee - 愛護膚化妝, 愛食愛玩, 愛鬆弛熊, 愛與喜歡明星集郵, 愛韓國旅行的其中一員~


總查看: 745,399
4 FANS
More

8小時長效通鼻、安睡、抗病 - 尚護健鼻舒貼


查看: 156|評論:

2020-10-26 15:18

摘要: Siuyee 一直受到鼻敏感所困擾,每次轉天氣鼻敏感發作就會打噴嚏,有時服用敏感藥就會有副作用,感覺治標不治本,直至 Zoie 10 個月半夜受到鼻塞困擾,訓唔到扭計大喊,唔想咁快俾成藥佢食,我就試下俾佢試尚護健鼻舒 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION