{ LIFESTYLE }
19 Jun 2017
年紀輕輕就有著師奶氣質?身邊呀媽型朋友的4個特質

一班好姊妹入面,總有個朋友明明同你一樣都係少女之齡,但就好似呀媽咁,好似大你幾十年(唔係外貌),而且成日都照顧你,如果你身邊有呢種呀媽型朋友,絕對係你既福氣呀!1. 對特價有著強雷達

無論係便利店、商場定係大品牌,只要有減價,佢都會知,仲會同大家分享特價心得。而且平日非常忍得手,會等到大減價時先大手入貨,非常精明。2. 擁有成熟既處事態度

係工作、愛情同家庭上,呢位朋友年紀輕輕就擁有清晰既目標同處理態度,非常有老派人做事既方法,作為朋友未免覺得佢有啲悶,不過有佢係度真係乜都放心哂。

3. 關心朋友

呀媽型朋友對朋友關心既程度就好似親生呀姐咁,事無大小佢都一樣咁上心,失戀時借膊頭俾你、無錢時苦口婆心叫你唔好咁大使....好長氣,亦都好窩心!4. 生活一切對重要實用

當你唔覺唔覺買落一堆無謂野時,呀媽型朋友買野就會先考慮實用性、耐用性同性價比等,腦內好似有個詳盡分析儀咁,好似會買唔需要既物件,係我地學習既對象呀!
source: 《師奶兵團》、《我們這一家》劇照、TVB宣傳照

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION