{ LIFESTYLE }
13 Sep 2017
華麗魔法房間!ANNA SUI推出傢俱系列好華麗既房間呀!簡直係每個少女既文夢想!睇睇下點解風格咁熟口味既?呢系列既傢值係ANNA SUI最新推出既傢值系列,由時尚界玩到家居,每個角落都充滿魔法咁!ANNA SUI同傢俱品牌PBteen合作,每個細節都充滿ANNA SUI復古華麗既感覺。好似走入左ANNA SUI既專櫃咁,平日去買野時見到既華麗梳妝台都可以係屋企出現喇!招牌既蝴蝶圖案,真係打劫各位荷包呀。好似去左ANNA SUI本人屋企咁呀,想睇更多細節同詳情,可以到:

https://www.pbteen.com/shop/new/anna-sui/?isx=0.0.5170 


source: https://www.pbteen.com/shop/new/anna-sui/?isx=0.0.5170 
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION