{ LIFESTYLE }
08 Apr 2016
食肉獸最愛!各款肉類週邊商品

最近最咗韓劇《太陽的後裔》成就咗一班宋太太之外,日本方面都唔輸蝕架!早前完結咗嘅《請與廢柴的我談戀愛》就成就咗一班「食肉獸」!小編講緊嘅係劇中女主角個種無愛不歡嘅程度!之前都介紹過,喺劇中男主角夾咗嚟送比女主角嘅牛肉抱枕,係日本有得夾之外,最近仲推出咗好多鮮肉產品!

肥牛背包
孭住佢去街,回頭率一定極高啊!


特選牛肉毛巾
呢盒「牛肉」嘅像真度極高啊,右下角仲有價錢同條碼(笑)!打開塊毛巾,仲可以睇到一片片嘅牛肉!如果用佢的話,肚餓時千其唔好沖涼啊!

牛肉掛鐘

食肉獸必備!咁就每分令秒都可以見到最愛嘅肉類啦~

雪花肥牛手機殼想牛肉日日夜夜都陪住你?咁呢款手機殼就啱晒喇!不過肚餓時就唔好玩電話喇(笑)!


Source:vvstore.jpxuite.net

YOU MAY ALSO LIKE
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION