{ LIFESTYLE }
24 Feb 2021
10歲囡囡Nei Nei係國王面前拉大提琴! 吳尊超驕傲:「比爸爸牛!」

有「汶萊王子」之稱嘅吳尊,自從2017年帶囡囡Nei Nei同仔仔Max參加《爸爸去哪兒》後,家庭生活逐漸在鏡頭前曝光。話咁快Nei Nei已經10歲,最近更有幸係汶萊國慶日慶典上係國王面前表演拉大提琴,令爸爸吳尊好驕傲,大讚囡囡,「比爸爸牛!」

吳尊係微博分享多張Nei Nei表演嘅照片,更留言話,「我這個爸爸真的為她感到驕傲,Nei Nei還跟我說國王拍了她肩膀為她加油...她跟我說她今年一定會很幸運哈哈!」相中見到Nei Nei成長不少,開始散發少女氣息!過往不少觀眾都透過《爸爸去哪兒》睇到吳尊對教育子女很有自己一套,囡囡Nei Nei還是仔仔Max性格都十分貼心,經常與她們一齊做慈善,其中一年聖誕節吳尊就問Nei Nei可否用一張畫作做慈善時。Neinei一聽到毫不猶豫地回答「OK!」,令吳尊同太太覺得溫暖同驕傲!

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION