{ LIFESTYLE }
12 Jun 2018
吵架也吵不散!維持戀情長久的「九一定律」

床頭打架床尾和,似乎係每對情侶最渴望既事情,不過每次吵架時,唔少sis都會即時斷哂理智線,越鬧越多破壞感情!有感情專家就說,要感情越鬧越好,必定要記住「九一定律」 。心理學上既「九一定律」 ,係指我地今日爭吵既事情,有90%係因為過去既事情,只有10%係因為即時既事情。所以,每次既鬧交都係因為積聚已久既問題同情緒,而唔止係眼前既問題、心理專家同時指出,情侶之間既吵架好多時都係因為希望獲得對方既關注同愛,而並非希望透過言語解決問題。於語言以外,更加要著重對方既身體語言,了解背後真正既諗法同意思。所以要有效咁越鬧感情越好,記得要集中討論呢家正在發生既事情,唔好只著重於過去既傷口同錯誤先得〜

source: 《紀念日》劇照 
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION