{ LIFESTYLE }
12 Jan 2018
打死不離好兄弟! 日本超萌柴犬好朋友日本係一個盛產超萌柴犬嘅國家,今次又出產左一對柴犬好朋友。主人為呢一對好朋友開咗一個ig戶口,好快佢哋就迅速火紅!佢哋兩個感情好好去到邊都黐住一齊!佢哋嘅名分別係Komugi 同Tsukushi,而佢哋都生活係日本嘅京都,京都係一個好古色古香嘅地方,所以佢哋影出嚟嘅相都好靚!

佢哋連瞓覺都用埋同一張被咖!Tsukushi心機好重呀!你睇吓佢躲係Komugi 後面,顯得塊面有尖又細,而Komugi 就……為咗食嘢可以去到幾盡?兄弟都無情講呀!
啱啱過咗嘅聖誕節
,佢哋嘅節日打扮,顯得佢哋好傻氣呀!啱啱過咗嘅新年,佢哋都有去神社慶祝架!如果想欣賞更多佢哋平日嘅生活點滴,可以上佢哋ig睇吓架!!

instagram:mugi_tsuku

source: Komugi & Tsukushi

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION