{ LIFESTYLE }
16 Apr 2018
Angelababy英文演講被批照稿讀 :從來無話自己英文好

內地綜藝節目《奔跑吧》第二季上星期強勢回歸,一眾主持人第一個任務就係去到維也納聯合國總部用英語做演講,唯一一位女主持人Angelababy就連同鄧超一齊發表演講,節目播出後,不少網民都嘲笑Angelababy的英文講詞唔流暢,表現生硬,仲話好似照稿讀咁。


網友留言一出,迅速成為微博熱搜話題,好快亦傳到baby耳中,並在微博出post回應:「其實我從來沒說過自己英文好,最多也只能算個一般般吧。收到要用英文演講的時候心裡也是崩潰的,只能努力練習,希望在上台的時候不要出太大的錯誤。沒說好的地方,請大家見諒。還有想特別感謝這次幫助我們的老師。」唔少粉絲見到後都力撐偶像,指佢嘅表現已經好好好了,「對外國人說中文要求那麼低,對中國人說英語的要求卻那麼高幹嘛?!」
相反,拍檔鄧超就幸運得多,點解咁講?因為鄧超以往常係節目上都被嘲英文不好,今次被要求到全英文發表演講後,更在微博用英文寫post,而粉絲仲突破盲腸,搞笑留言問鄧超,「係用百度還是Google翻譯?」而老婆孫儷早前仲踢爆老公到英文補習班短期上課後,英文依然無進步過,因為只學識咗「Nice、Happy、Great、Amazing」4個英文單字,仲話去外國用呢4個單字同外國人傾計,笑死一班粉絲!!
孫儷同老公鄧超經常係微博互嘲~~

Source:微博

TEXT:Alina Wan

YOU MAY ALSO LIKE
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION